Столична община-район “Младост” организира представяне на мотивирано предложение за проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за нов УПИ VIІ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}