Съобщения

Район “Младост” предостави психологическа подкрепа на лични асистенти

Тази седмица, в рамките на два дни, се проведоха групови срещи на лични асистенти, работещи почасово по програмата„СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, с психолога Мария Иванова, в „Център за семейни консултации” в двора на служба „Социално подпомагане”, Младост 1.

За първи път се предлага, и на потребителите, и на персонала, доставящ социалните услуги по програмата, морална и психологическа подкрепа.

Район „Младост“ СО е бенефициент на проекта № BG05M9OP001-2.002-0189-C001 за безвъзмездна финансова помощ по програма „Независим живот”, която изтича август 2017 г. и е на стойност 499 979, 53 лв. Предстои още един кръг от срещи до края на проекта с хората, упражняващи нелеката професия – личен асистент.

На срещите с психолога се обсъждат трудностите в упражняване на дейностите по обслужване и обгрижване на хора със специфични нужди и начините на разтоварване от психологична гледна точка.

Около 34 са хората, упражняващи професията – личен асистент по програмата  „СЪПРИЧАСТНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ в Младост, а участие в срещите – разговори взеха над 67 % от тях.

12:53 | 26.05.17 | Съобщения