Съобщения

Столична община събира данни за брой домашни любимци в етажната собственост

Във връзка с контролните функции на Столична община, произтичащи от чл. 178 от Закона за ветеринарна медицинска дейност, по отношение на отглеждане на домашни любимци – кучета и постъпило в СО – район “Младост” писмо с № СОА17-ВК08-1910/14.02.2017 на г-жа Йоанна Христова – заместник кмет на Столична община, Миля в срок до 03.04.2017 да предоставите в СО район “Младост” брой домашни любимци отглеждани в етажната собственост, както и данни за собствениците им – име на собственика, адрес и брой кучета.

Информацията може да предоставите в деловодството на район “Младост” на ул. “Свето Преображение” №1, на e-mail: so_mladost@mail.bg и тел. 02/8754117

2:20 | 23.03.17 | Съобщения