Съобщения

СТРОЕЖ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВ. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО”

На 4 март 2014 г. се откри строежа на православен храм „Св. Рождество Христово” в район „Младост”. На откриването присъстваха г-н Желю Желев – Президент на Република България (1992-1997 г.), г-жа Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община, д-р Тодор Чобанов – Заместник-Кмет на Столична община, настоящи и бивши народни представители от район „Младост”, общински съветници, представители на фирми дарители на храма и жители на района. С построяването на православния храм ще удовлетворим една отколешна нужда на жителите на района от молитвен дом и място за общуване с Бог. По този начин ще се даде възможност за приобщаването и осъществяването на духовен диалог между хората. С това дело ще изпълним една приоритетна задача от управлението на настоящия кметски екип.

Вярно на намеренията си да развива духовния живот на жителите на район „Младост”, с амбицията да изгради родолюбива и богоугодна ценностна система, църковното настоятелство на храм „Рождество Христово”с членове Свещеник иконом ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ, д-р ЦВЕТА АВДЖИЕВА Кмет на район “Младост”, ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДЪР ЛУКАРОВ и арх. СТЕФАН ЦАНКОВ, съвместно с инициативен комитет за изграждане на православен храм на територията на район „Младост”, организират дарителска кампания за набиране на средства за изграждане на храм по изготвен и одобрен проект, изработен безвъзмездно от арх. Казаков и неговия екип и издадено разрешение за строеж на осигурен терен, предоставен от Министерството на отбраната през 2012 г., УПИ ХІІ – 6096, 6119, кв. 2Б, ж.к. „Младост 3” по устройствения план на град София. Проектът разчита на доброволните дарения и спомоществователство на жителите на района и на фирмите представени на територията на район „Младост”, като стойността на дейностите е 1 млн. лв.

Специално благодаря на гражданите и фирмите от района, които ни подпомогнаха и подпомагат финансово, съобразно своите възможности и воля.

Можете да участвате в кампанията като изпратите SMS с кратък текст на латиница DMS MLADOST на единен дарителски номер 17777 .

За абонати по договор с Mtel, GLOBUL, VIVACOM цената на 1sms e 1.00 лв.

За потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператори цената на 1 sms е 1.20 лв. с ДДС.

Или като преведете средства по следната дарителска сметка: IBAN BG95SOMB91301050536001BIC SOMBBGSF”ОБЩИНСКА БАНКА” АД

ДА ГО ИЗГРАДИМ ЗАЕДНО!

Д-Р ЦВЕТА АВДЖИЕВА Кмет на район „Младост”

14:40 | 07.03.14 | Съобщения