Новини

Студенти от Лесотехнически университет, гр. София в конкурсна надпревара за идеен проект за парк в „Младост“ 3

На 28.11.2018 г. от 16:00 ч. в хотел „Метрополитън“ се състоя събитие „Идеен проект за парк в Младост 3”.

Студентите от Лесотехнически университет София, в който се постига не само подготовка на квалифицирани кадри, но и се възпитават социално отговорни личности, проявяващи предприемчивост, адаптивност и творчески способности за успешна професионална реализация, представиха четири различни проекта за осъществяването на градски парк за отдих, спорт и развлечения в ж. к. „Младост“ 3

Събитието се проведе със съдействието на ВрИД Кмет на район „Младост“ – арх. Румен Русев, зам.-кмет на район „Младост“ – ландш. арх. Мария Грозева, Лесотехнически университет и Сити Ивентс ЕООД.

В конкурса взеха участие общо четири екипа, които имаха възможността да представят своите идеи пред комисията за оценка и аудиторията. След представяне на проектното си предложение, към всеки от отборите имаше възможността да бъдат задавани въпроси, както от страна на комисията, така и от страна на публиката.

Всички участници се справиха изключително професионално, въпреки че са все още студенти в IV и V курс.

Участие взеха:

  1. Екип – VMS & Ca: Виктория Руменова Белезирева, V курс, Мария Генова Драгоева, V курс, Силвия Величкова Арнаудова, V курс, Катерина Росенова Николова, V курс;
  2. Екип – BOLD: Никол Петрова Иванова, V курс и Петър Стоянов Пързулов, V курс;
  3. Екип – “Estilo”: Виктория Викторова Станимирова, IV курс, Деница Якимова Барутинска, IV курс, Теодора Ивова Антова, IV курс
  4. Екип 4: Кръстина Василева Димитрова, IV курс, Магдалина Маринова Градинарова, IV курс

Журито, което ще оценява проектните предложения на отборите се състои от следните членове: арх. Румен Русев, ландш. арх. Мария Грозева, гл. арх. Стефан Стефанов, Чл.- кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и ландш. арх. доц. Веселина Калайкова.

Комисията ще обсъжда представените предложения до 14.12.2018 г. и ще избере този отбор, който се е справил най-всеобхватно и детайлно е разгледал всички възможности на района и последващите положителни ефекти върху населението на район „Младост“.

След обявяване на победителите ще бъде изготвена количествено-стойностна сметка на проектното предложение, която да послужи при намирането на финансиране, с което проекта да бъде реализиран.

На събитието вчера, Вр. ИД Кмет – арх. Румен Русев обясни пред аудиторията и участниците, че ще се потърсят варианти, чрез инвеститори, финансиране чрез Европейски програми, като разбира се ще се търси и съдействието на Столична община.

Всяко от проектните предложения на младите бъдещи архитекти бе прието положително и от публиката, в която имаше редица високоуважавани архитекти, ландшафтни експерти, ректорът на Лесотехнически университет – проф. д.н. Иван Илиев, преподаватели и граждани.

Победителите ще получат предметни награди, осигурени от район „Младост“.

13:00 | 29.11.18 | Новини