Уважаеми  Съграждани,

Във връзка със заповед № СОА21-РД09-667/ 12. 05. 21 г. на Йорданка Фандъкова-кмет на Столична община Ви уведомявам, че се забранява паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви под каквато и да е форма и цел. Горното е основна предпоставка за опасността от възникването на пожари.

При нарушаване на горната забрана на нарушителите ще бъдат налагани санкции по чл. 41а от закона за опазване на земеделските земи: „ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци се наказва с глоба в размер от 1500 до 6000 лв“.

                                                                                                                                                  ОТ  СО-РАЙОН „МЛАДОСТ“