На 15.12.2023 (петък) от 11.00 часа за втора поредна година МКБППМН на район “Младост” в партньорство със София Тех Парк и Техно Меджик Ленд организира тържество за деца в неравностойно положение от Района.
Тържеството включва детско ателие за меки кукли, детски театрален спектакъл, демонстрации от екипа на Техно Меджик Ленд и връчване на подаръци. Ето мястото на събитието: https://www.google.com/maps/place/TechnoMagicLand+%7C+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4/@42.6656385,23.3735099,15z/data=!4m6!3m5!1s0x40aa8765d59add37:0x28769dd102be89dc!8m2!3d42.6656385!4d23.3735099!16s%2Fg%2F11f6ngwnyg?entry=ttu