Съобщаване на Обща и подробна схема за поставяне на спортни съоръжения на открито в УПИ II -„за озеленяване”, кв. 2, м. „Младост 1А“ по плана на гр. София, съгласно чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.12, т.3 от ЗУЗСО

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}