Иванка Стоянова Христова
Ирина Бойкова Стоименова
Панайот Васков Йотов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 06.04.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .