Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ във връзка със системата за определяне на резултатите в конкурса за длъжността: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в СО-район “Младост”

СЪОБЩЕНИЕ
във връзка със системата за определяне на резултатите
в конкурса за длъжността:
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в СО-район “Младост”

Продължителността за решаване на теста е 50 минути;
Всеки верен отговор носи 1 точка;
Минимален резултат от теста, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста, е 35 верни отговора, равни на 35 точки, равняващи се на оценка 4;
Коефициентът, с който се умножават резултатите от теста, е 4, коефициентът с който се умножават резултатите от интервюто, е 5;
Минималният резултат от интервюто, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто, е оценка 4.
Окончателния резултат се получава като сбор от резултата от теста, умножен по 4 плюс резултата от интервюто, умножен по 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Р. Иванов/

11:10 | 16.11.20 | Обяви за работа