Съобщения

Съобщение във връзка с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

На основание чл.46 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (Приета с решение № 364 по Протокол№84 от 25.06.2015 г.) представяме Протокол  от извършени обходи и проверки  на територията на район „Младост” и уведомителни писма до граждани и търговски дружества във връзка с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) .

Документи:

  1. Протоколи

15:01 | 15.11.17 | Съобщения