Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА СО РАЙОН „МЛАДОСТ“

На основание писмо с вх.№РМЛ23-ВК08-375-(2)/01.02.2024г., от Столична община, Ви уведомявам, че във връзка с чл.111 от „Закона за горите“, желаещите да се включат в списък за закупуване на дървесина за огрев, е необходимо да получат и подадат заявление по образец, в деловодството на район „Младост“ на ул. „Свето Преображение“ №1, (от първо до четвърто гише).
Заявления ще се приемат в срок до 31.03.2024г.

За повече информация тел. 02/ 90 67 682 отдел „Екология“
СО РАЙОН „МЛАДОСТ