Съобщения

Съобщение до заинтересованите страни

Днес, 14.11.2018 г. в гр. София, ул. „Св. Преображение“ № 1, подписаните Сергей Дойчев – гл. специалист и Д. Славов – гл. специалист отдел „Екология“, извършихме следните действия:

Поставяне на таблото за съобщения и официалния сайт на район „Младост“: www.mladost.bg по реда на чл. 61 от АПК следните Заповеди на Кмета на район „Младост“ на собственици на ИУМПС /излезли от употреба моторни превозни средства/.

 1. Заповед № РМЛ18-РД09-297 от 05.09.2018 г. за МПС Фолксваген „Поло“, цвят бял с ДКН С 5890 МХ с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 4, до бл. 474.
 2. Заповед № РМЛ18-РД09-299 от 05.09.2018 г. за МПС Фолксваген „Транспортер“, цвят бежов с ДКН СА 0818 АС с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 3, зад бл. 366.
 3. Заповед № РМЛ18-РД09-300 от 05.09.2018 г. за МПС Фиат „Пунто“, цвят черен с ДКН СА 5026 КВ с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 1, до бл. 30А.
 4. Заповед № РМЛ18-РД09-301 от 05.09.2018 г. за МПС Фиат „Мултипа“, цвят тъмно кафяв с ДКН СА 1558 СС с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 1, до бл. 36, вх. 11.
 5. Заповед № РМЛ18-РД09-302 от 05.09.2018 г. за МПС Пежо „Боксер“, цвят бял с ДКН ТХ 2880 ТХ с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 1, пред бл. 64.
 6. Заповед № РМЛ18-РД09-308 от 05.09.2018 г. за МПС Ситроен „Берлинго“, цвят червен с ДКН СА 0625 КН с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 4, пред бл. 448, вх. 3.
 7. Заповед № РМЛ18-РД09-309 от 05.09.2018 г. за МПС Опел „Астра“, цвят син с ДКН СА 3251 ВВ с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 4, срещу бл. 433, вх. 4.
 8. Заповед № РМЛ18-РД09-310 от 05.09.2018 г. за МПС Фолксваген „Пасат“, цвят сив металик с ДКН С 0811 ХА с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 3, до бл. 353.
 9. Заповед № РМЛ18-РД09-244 от 25.08.2018 г. за МПС Опел „Кадет“, цвят тъмно син с ДКН С 4724 РМ с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 3, до „Билла“.
 10. Заповед № РМЛ18-РД09-312 от 05.09.2018 г. за МПС Волво, цвят сив без ДКН с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 3, до „Билла“.
 11. Заповед № РМЛ18-РД09-313 от 05.09.2018 г. за МПС Фиат, цвят сив без ДКН с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 3, до „Кастело“.
 12. Заповед № РМЛ18-РД09-314 от 05.09.2018 г. за МПС Опел, цвят беж без ДКН с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 1А, до бл. 549.
 13. Заповед № РМЛ18-РД09-315 от 05.09.2018 г. за МПС Ситроен, цвят червен без ДКН с паркирано местоположение гр. София, ж.к. „Младост“ 3, до бл. 342.

Заповедите са поставени нa таблото за съобщения и призовавания на адрес СО район „Младост“, ул. „Св. Преображение“ № 1.

Същата следва да бъде на видно място от 14.11.2018 г. до 28.11.2018 г., вкл.

За повече информация Сергей Дойчев стая 322, ет. 3

8:22 | 14.11.18 | Съобщения