На основание писмо с вх.№ РМЛ23-ВК08-375/ 09.03.2023г. от Столична община, Ви уведомявам, че в срок до 31.03.2023г., може да подавате заявления свободен текст за закупуване на дървесина за огрев, съгласно чл.111, ал7., по реда на ал.2, т.2 от „Закона за горите“ за включване в списък, за текущата година. Заявленията може да се подават в деловодството на район „Младост“ на ул. „Свето преображение“ №1, (от първо до четвърто гише).

Повече информация може да получите на тел. 02/ 90 67 682 отдел „Екология“.