1. Василена Георгиева Георгиева
2. Мирослав Цветков Тодоров
3. Ралица Димитрова Димитрова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 09.08.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на СО-район”Младост”, ж.к.”Мла-дост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .