1. Христо Венцеславов Стойков
  2. Емил Василев Стойканов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17.10.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на  СО-район- ”Мла-дост”, ж.к.”Младост”-3, ул. ”Свето Преображение”, №1.