СЪОБЩЕНИЕ
за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в СО-район “Младост”

Мина Цанева Стоянова
Мирослав Цветков Тодоров
Владимир Иванов Йорданов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.12.2022 г. от 10.00ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул ”Свето Преображение” №1