1. Лора Емилова Белева
2. Надежда Илиева Рангелова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 20.02.2023 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .