1. Мартин Любомиров Серафимов
  2. Митко Борисов Бунев
  3. Веселина Константинова Карашка
  4. Ана Ангелова Тотолакова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22.05.2023 г. от 10:00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .