1.     Габриела Валериева Георгиева 

2.     Милен Кирилов Илиев    

3.     Радослав Йовчев Колев  

 
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 19.09.2023 г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .