Асен Огнянов Асенов
Борислав Милчев Първанов
Ренета Стефанова Денкова-Димитрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 01.02.2024 г. от 10.00 ч., в заседателната зала  на 3 етаж, в сградата на  СО – район ”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул. ”Свето Преображение”, №1