1. Бистра Веселинова Будинова
2. Инна Петрова Бояджиева
3. Надя Младенова Георгиева
4. Планимир Радославов Данков

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.02.2024 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на СО-район”Младост”, ж.к.”Мла-дост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .