1. Ивана Севова Явашчева
2. Пламена Панкова Петкова
3. Христо Ангелов Драганов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.03.2024 г. от 10.00 ч., в заседателната зала на 3 етаж, в сградата на СО-район ”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул. ”Свето Преображение”, №1 .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П. Башар Бъчварова/