Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Началник отдел в отдел “Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ в СО-район “Младост”

СЪОБЩЕНИЕ

за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:

Началник отдел в отдел “Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“

в СО-район “Младост”

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 09.10.2020 г. от 10.00 ч., в заседателната зала  на 3 етаж, в сградата на  СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул. ”Свето Преображение”, №1

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /М. Грозева/

12:01 | 27.09.20 | Обяви за работа