Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в СО – район “Младост”

                                          СЪОБЩЕНИЕ

за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  в СО-район “Младост”

  1. Гинка Василева Тодорова
  2. Калин Пламенов Петков
  3. Любомир Ясенов Гелков

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17.11.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район ”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул ”Свето Преображение”, №1 .

 

 

 

                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………….

                                                                                         /Р. Иванов/                

20:16 | 06.11.20 | Обяви за работа