Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в СО-район “Младост”

СЪОБЩЕНИЕ

за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“  в СО-район “Младост”

1. Ирина Бойкова Стоименова
2. Магдалена Любчева Георгиева
3. Гинка Василева Тодорова
4. Мадлена Върбанова Малинова
5. Стоил Трифонов Гигов
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26.04.2021 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на 3 етаж в сградата на СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

16:54 | 19.04.21 | Съобщения