1.     Мадлена Върбанова Малинова 

2.     Мирослав Красимиров Митрев                  

3.     Уляна Раденкова Пашкова

Уведомяваме кандидатите, че  трябва да се явят на тест на 14.07.2021г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                         /Р. Иванов/