СЪОБЩЕНИЕ

за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“Управление на общинската собственост и жилищния фонд“  в СО-район “Младост”

 

1.     Ваня Христова Гаджева

2.     Десислава Руменова Стоянова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 24.11.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 24.11.2021 г. от 14.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1.

Във връзка със заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., т.32 на министъра на здравеопазването за провеждане на конкурса в сградата на района се допускат лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата), удостоверено чрез валиден документ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

                                                                                         /Т. Сумрачка/