Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел“Инженерна инфраструктура и благоустройство”

СЪОБЩЕНИЕ

за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:    Главен експерт в отдел“Инженерна инфраструктура и  благоустройство“ в СО-район “Младост”

  1. Виолета Тодорова Вълчева
  2. Десислава Георгиева Сухарева
  3. Соня Иванова Байловска

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26.11.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

Във връзка със заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., т.32 на министъра на здравеопазването за провеждане на конкурса в сградата на района се допускат лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата), удостоверено чрез валиден документ.

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            

                                                                                              /Сн. Вълкадинова/