СЪОБЩЕНИЕ

    за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността:    ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  в СО-район “Младост”

             Гергана Пламенова Петрова
             Гинка Василева Тодорова
             Ирина Бойкова Стоименова   
        Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 19.01.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                         /Л. Гелков/