СЪОБЩЕНИЕ за допуснатите за участие в конкурс кандидати за длъжността: Началник отдел в отдел “Образование, социални дейности и                                                    здравеопазване, култура и спорт“ –  СО-район “Младост”

 

Вяра Атанасова Богатева

Зинаида Николова

Николай Енчев Колев

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.01.2022 г. от 10.00 ч., в за-седателната зала  на 3 етаж, в сградата на  СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул. ”Свето Преображение”, №1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /В. Клисуров/