Новини

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатия за участие в конкурс кандидат за длъжността: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ на СО-район “Младост”

 СЪОБЩЕНИЕ

за допуснатия за участие в конкурс кандидат за длъжността:
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Правно обслужване и човешки  ресурси“  на СО-район “Младост”

  1. Любомир Ясенов Гелков

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 09.12.2021 г. от 10.00 ч. в стая 101  на 1 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

                Във връзка със заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., т.32 на министъра на здравеопазването за провеждане на конкурса в сградата на района се допускат лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата), удостоверено чрез валиден документ.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

                                                                                         /Р. Иванов/