1.  Мирена Матеева Матеева

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на  22.04.2024 г. от 10.00 ч., в заседателната зала  на 3 етаж, в сградата на  СО-район ”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул. ”Свето Преображение”, №1 .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            /Кр. Цонева/