Обяви за работа

СЪОБЩЕНИЕ за допуснатия за участие в конкурс кандидат за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ в СО-район “Младост”

Ваня Христова Гаджева трябва да се яви на тест на 29.09.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала  на 3 етаж в сградата на   СО-район”Младост”, ж.к.”Младост”-3, ул”Свето Преображение”, №1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………..

                                                                                         /Т. Сумрачка/

 

11:33 | 15.09.21 | Обяви за работа