СЪОБЩЕНИЕ

за кандидатите за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел“Управление на общинската  собственост и жилищния фонд“  в СО-район “Младост”

 

След провеждането на интервюто комисията направи следното класиране за длъжността старши експерт в отдел“УОСЖФ“:

  1. Десислава Руменова Стоянова – 492 т.
  2. Ваня Христова Гаджева – 416 т.