Съобщения

Съобщение за работа в почивните дни на Службата за работа с избирателни списъци

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 СЛУЖБАТА ЗА РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ Р. БЪЛГАРИЯ И В СЛЕДНИТЕ ПОЧИВНИ ДНИ:

 11 МАЙ 2019 г. И 18 МАЙ 2019 г.

ОТ 9:00 ЧАСА ДО 17:00 ЧАСА

 

9:28 | 08.05.19 | Съобщения