Съобщения

Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност, засегната от строителството на обект

Съобщение за разрешение за премахване на дървесна растителност, засегната от строителството на обект: “Проект за разширение на метрото в град София, участък от трета метролиния от ул. “Шипка”, през квартал “Слатина”, до бул. “Цариградско шосе” с шест метростанции по обособени позиции”, Обособена позиция №3: Проектиране и строителство на метроучастък от km.3+460,00 до km.5+666,00 с две подземни метростанции (МС5 и МС6) и оборотен участък, подобект “МЕТРОСТАНЦИЯ 6”.