Съобщения

Съобщение на топлофикация

УВАЖАЕМИ съграждани,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности по топлопроводната мрежа, ще бъде въведена временна организация на движение със затваряне на участъци от улици в ж.к. „Младост-3“, както следва:

  1. За периода от 15.02.2021г. до 13.03.2021г.- улица между блокове 336 и 340 и 341 в участъка от ул.„Акад. Румен Цанев“ до блок 330;
  2. За периода от 15.02.2021г. до 13.03.2021г.- паркинг между блокове 323А и 323 и ул. „Бъднина“ в участъка от ул.„Свето Преображение“ до ул.„д-р Николай Николаев“;
  3. За периода от 13.03.2021г. до 03.04.2021г.- улица между блокове 341 и 330 и ул. „д-р Николай Николаев“ в участъка от блок 328 до 59-та ДГ.

Строително-монтажните работи ще се изпълняват без спиране на топлоподаването на абонатите в района.

19:42 | 12.02.21 | Съобщения