ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ЦВЕТЯ, ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 13.02.2023 Г. ДО 24.02.2023 Г. /петък/ ВКЛ., В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО – РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ГИШЕТА ОТ № 1 ДО № 4, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8,30 Ч. ДО 17,00 Ч.