Със Заповед №РА50-301/19.05.2021г. на Главния архитект на Столична община всички схеми за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост, одобрени през 2020г. се считат със срок на действие до края на 2021г.