Обявление по ЗУТ

Съобщение относно РЕСУТ – 14.06.2017

Заседанието на Районен експертен съвет по устройство на територията ще се проведе на 14.06.2017г. /сряда/ от 10,00ч.

19:40 | 07.06.17 | Обявление по ЗУТ