Съобщения

Съобщение

На вниманието на родителите на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка през учебната 2016-2017 година
1.Предучилищна

15:58 | 27.06.16 | Съобщения