Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.8 от ЗУТ, отдел „ИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-14/15.07.2016г. от началник отдел „ИКС” на район „Младост” за обект:
„Разпределителни газопроводи и отклонения за захранване на консуматори по опис на територията на СО-район „Младост“, сигнатура Сф-01-А197“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № 37-ПР/2004 от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

16:06 | 15.07.16 | Съобщения