Съобщения

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с организиран протест на 04.06.2016 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч. на ул. „Самоковско шосе” № 41, на тротоарната площ пред 82 ОУ „Васил Априлов”, Ви уведомяваме, че:

1. На 12.05.2016 г. в деловодството на район „Младост” и в деловодството на Столична община са входирани писма от г-н Гонзало Санц Санчез – представител на Фондация „Ареналес” за България с проявено желание за наемане под наем на имот – общинска собственост за дейността на Частно испанско училище и детска градина „Кралица София”.
2. На 25.05.2016 г. се проведе среща в район „Младост”, между кмета на района – д-р Цвета Авджиева и родители на ученици от кв. Горубляне, на която родителите пожелаха среща с представители на Фондация „Ареналес” с цел запознаване с намеренията им.
3. На 30.05.2016 г. се проведе среща в район „Младост”, между родителите от кв. Горубляне и представители на Фондация „Ареналес”, представители на Посолството на Испания в България. На срещата родителите получиха отговори на въпросите си и изразиха категоричното си становище, че не желаят в сградата на 82 ОУ „Васил Априлов” в кв. Горубляне да бъде настанено под наем Частното испанско училище „Кралица София”.
4. На 30.05.2016 г. в деловодството на район „Младост” е входирано протестно писмо от жителите на кв. Горубляне с изразено категорично несъгласие с направеното предложение от Фордация „Ареналес”. Писмото е придружено с подписка.
5. Съобразявайки се с желанието на живеещите в кв. Горубляне, районната администрация не е изразявала положително становище, относно исканията на представителите на Фондация „Ареналес” и няма да предприема действия по отдаване под наем на имота.

19:21 | 03.06.16 | Съобщения