Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ17-РА50-6/31.03.2017г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост“, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация в териториален обхват: УПИ XI-2367a и УПИ X-2325, кв. 12, м.“в.з. Американски колеж I-ва част“, район „Младост“, гр. София.

17:33 | 06.04.17 | Съобщения