Съобщения

Съобщение

Столична община – район „Младост” обявява, в изпълнение на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № РМЛ17-РА50-7/03.04.2017г. на Главния архитект на Столична община – район „Младост“, с която е разрешено да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация в териториален обхват: УПИ XIV-930 и УПИ XIII – 931, кв. 10, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София.

17:34 | 06.04.17 | Съобщения