Съобщения

Съобщение относно РЕСУТ

По изключение, заседанието на Районен експертен съвет по устройство на територията вместо на 07.06.2017г., ще се проведе на 09.06.2017г. от 13:30 часа.

10:16 | 02.06.17 | Съобщения