УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ ,

Във връзка с постъпили в районната администрация сигнали и запитвания, относно липсата на осигурен безопасен пешеходен достъп до София Тех Парк, по време на строителството на Метростанция 5, неразделна част от проект: „Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. „Шипка“, през квартал „Слатина“, до бул. „Цариградско шосе“ с шест метростанции по обособени позиции, Обособена позиция №3 – Проектиране и строителство на метроучастък от км. 3+460,00 до км. 5+666,00 с две подземни метростанции (МС 5 и МС 6) и оборотен участък“  Ви информираме, че:

Проектът е планиран със срок за изпълнение от 48 месеца. По отношение на работата на 5-та метростанция, която е разположена на входа на ТЕХ ПАРК СОФИЯ, в момента се работи по организацията на строителната й площадка. По план на Изпълнителя, тези дейности следва да бъдат завършени до края на годината.

С цел да се намали неудобството на служителите на ТЕХ ПАРК СОФИЯ, до края на годината е предвидено и изграждането на допълнителен пешеходен достъп, който да свързва бул. „Асен Йорданов“ и офис-сградите.

По отношение на организацията на движение, за срока на строително-монтажните работи (СМР), следва да ви информираме, че за моторните превозни средства, които се налага да обслужват Парка, основният пътен подход към сградите  на ТЕХ ПАРК СОФИЯ ще се осъществява по осигурения обходен маршрут от бул. „Асен Йорданов“ през ул. „Посланник Джеймс Пардю“.