Съобщения

Съобщение

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, отдел „ИИКС” съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № Б-30/19.09.2014г. от началник отдел „ИИКС” на район „Младост” за обект: „Уличен водопровод ф160мм ПЕВП PN10 по улицата (О.Т.125-О.Т.131-О.Т.130) с начало връзка от водопровод ф150-стомана, в близост до О.Т. 130- кръстовището с ул.“Магнаурска школа“ до СВО на УПИ V-467,785, кв.16, м.“Цариградско шосе-7ми километър“, район „Младост“, гр.София“, приложение към което е решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС №26-00-4254/31.05.2014г. от Директора на РИОСВ – София.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на СО-район „Младост”, ул.”Св.Преображение” №1, ет.2, ст.207.

17:44 | 19.09.14 | Съобщения