Съобщения

Съобщение

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че фирма „Еколенд Консулт” ЕООД, осигурява площадка за приемане на отпадъци включващи хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло, както и биоразградими отпадъци от домакинствата на територията на Столична община.
Същата се намира на ул.”инж.Георги Белов”, срещу спирката на автобус № 305.
Телефон за контакт:GSM 0888 510 111
Тотка Накова /управител склад/

18:16 | 06.10.14 | Съобщения